ແຈ້ງການພັກ

ເນື່ອງໃນວັນກຳມະກອນສາກົນ, ບໍລິສັດ ບິດຄິກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຈະໄດ້ປິດໃຫ້ບໍລິການ ໃນວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2024 ແລະ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໃນວັນທີ 02 ພຶດສະພາ 2024

ໃນມື້ພັກດັ່ງກ່າວ ລູກຄ້າສາມາດເຮັດທຸລະກຳ ທາງອອນລາຍ ໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ
——————————————
Announcement
Dear valued customers,

Please kindly note that on International Labor Day, bitqik Company will be closed on May 1, 2024, and we will resume our normal service on May 2, 2024

On the holiday as mentioned, you can make online transactions as usual

#bitqik #cryptocurrency #InternationalLaborDay

Comments are disabled.